preloader

ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಣ್ಣ ಜಿ

ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಣ್ಣ ಜಿ, ಪ್ರಾಂಶ್ರುಪಾಲರು - ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

Naganna Ji

Your web browser doesn't have a PDF plugin. Instead you can click here to download the PDF file.